OPOLCAN - kserokopiarki i drukarki w Opolu Systemy zarz?dzania dokumentami
 
 

znajdź urządzenie adekwatne do Twoich potrzeb

Centrum dokumentowe
Twojej firmy


SHARP MX-C311
Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie oraz archiwizacja dokumentów w jednym miejscu.


Dzięki nowej kompaktowej konstrukcji urzadzenie wielofunkcyjne Sharp MX-C311 zmiesci się nawet w najmniejszym biurze. Wysokie parametry pozwalaja zwiększyć wydajnosć a nowoczesne rozwiazania administracyjne ułatwiaja zdalne zarzadzanie urzadzeniem. Kserokopiarka, drukarka i fax w jednym miejscu!

Każdego dnia na świecie ścinane są tysiące drzew a włączone do sieci energetycznej urządzenia pobierają tysiące megawatów energii elektrycznej.
OPOLCAN przywiązuje bardzo dużą wagę do ochrony środowiska. Wszystkie sprzedawane przez nas urządzenia posiadają wbudowane funkcje oszczędzania energii elektrycznej a także spełniają międzynarodowe normy jakościowe.
Wszystkim naszym Klientom przekazujemy wiedzę jak wykorzystując nasze rozwiązania mogą chronić środowisko naturalne.
Dbamy o to aby zużyte urządzenia biurowe były odpowiednio utylizowane a niewykorzystane dokumenty poddane procesowi recyklingu. Dzięki temu wspólnie z naszymi Klientami aktywnie włączamy się w proces ochrony środowiska.

Poniżej przedstawiamy znaki jakościowe jakie uzyskały proponowane przez nas urządzenia:


 
Energy Star
Gestetner podjął problem straty energii w biurze i rozwinął energooszczędne technologie. Wszystkie urządzenia Gestetner posiadają międzynarodowy znak Energy Star, który świadczy o tym, że urządzenia pozostające w stanie spoczynku zużywają minimalną ilość energii poniżej przyjętego standardu.
Duża ilość energii jest marnotrawiona przez pozostawione na noc lub na weekend włączone urządzenia biurowe. Prosty zabieg polegający na wyłączeniu urządzenia zaoszczędziłby jej wiele. Jest to efekt korzystny nie tylko dla środowiska naturalnego ale również dla budżetu firmy. Z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy wytwarzaniem energii elektrycznej i zatruciem środowiska naturalnego szkodliwymi związkami chemicznymi, została powołana Agencja Ochrony Środowiska (EPA). Ustanowiła ona standard Energy Star, który powinny spełniać urządzenia biurowe: komputery, monitory, drukarki, faksy i kopiarki.

 
ISO 14001
Gestetner systematycznie promuje innowacje proekologiczne, a cele i ich realizacja są dokładnie sprecyzowane. Ekologiczny system zarządzania produkcją zbudowany przez koncern Gestetner oparty został na normach ISO 14001. Certyfikaty w listopadzie 1997 roku otrzymało siedem głównych fabryk, a do dnia dzisiejszego certyfikaty ISO 14001 otrzymało w sumie 19 fabryk urządzeń Gestetner.
ISO 14001 jest to zbiór standardów proekologicznych stworzonym pod nadzorem Międzynarodowej Organizacji Standaryzacji (ISO). Standard ISO zawiera specyfikację rozwoju i wdrożenia systemu zarządzania proekologicznego (EMS) mającego na celu kontrolę czynników, które w przypadku pozbawienia władzy nad nimi mogłyby mieć niekorzystny wpływ na otaczające środowisko.


 
Nordic Swan
Większości urządzeń Gestetner zostało oficjalnie przyznane prestiżowe proekologiczne oznaczenie Nordic Swan przyznawane przez pierwszy na świecie międzynarodowy system ochrony środowiska naturalnego obejmujący Szwecję, Finlandię, Islandię i Danię.
System został powołany w celu ułatwienia Klientom wyboru produktu, który spełnia wysokie standardy ekologii i jakości. Dzięki niemu firmy są inspirowane do rozwoju produktów godnych uwagi pod względem higieny pracy oraz ochrony środowiska. Skandynawska organizacja jest bezstronna, niezależna i gwarantuje bezpieczny standard ochrony środowiska naturalnego. Tylko produkty spełniające surowe wymagania, bazujące na obiektywnych ocenach, są dopuszczone do noszenia znaku Nordic Swan.


 
Blue Angel
Wszystkie urządzenia Gestetner zostały oznaczone proekologicznym godłem Blue Angel. Idea znaku powstała w Republice Federalnej Niemiec w 1977 roku. Blue Angel wkrótce zyskał ogromne znaczenie w całej Europie.
Znak jest przyznawany urządzeniom, które w porównaniu z innymi produktami służącymi do tego samego celu, wyróżniają się szczególną dbałością o ochronę środowiska naturalnego.
Blue Angel jest oparty na metodzie EIA (Environmental Impact Assessments) biorącej pod uwagę pełny okres życia produktu i jest obecnie jednym z najlepszych systemów ekologicznych.
Koncern Gestetner zajął się ogólnoświatowym problemem zanieczyszczeń rozwijając technologie energooszczędne w produkowanych kopiarkach, skanerach, faksach i drukarkach, a wszystkie elementy plastikowe ważące ponad 50 gram podlegają procesowi utylizacji.


 
Sharp Ecolabel
Produkty Sharp, wyróżnione znaczkiem ekologicznym Unii Europejskiej, powstają zgodnie z zasadami poszanowania środowiska naturalnego. Urządzenia projektowane są tak, aby spełniać wysokie wymagania jeśli chodzi o oszczędność energii, bezpieczeństwo, ergonomię i jak najniższą uciążliwość dla środowiska, ochronę surowców naturalnych, możliwość łatwego recyklingu.
Nowe technologie pozwalające na oszczędzanie energii i zasobów naturalnych znajdują się w centrum uwagi firmy Sharp Electronics.
W procesie produkcji obowiązuje zasada 3R - Reduce, Reuse, Recycle. Celem tych działań jest aby fabryki w żaden sposób nie wpływały na otaczające je środowisko.
Produkty SHARP których Państwo używają powstały z myślą o was. Są energooszczędne, ergonomiczne. Łatwo poddają się recyklingowi.
  do góry strony