OPOLCAN - kserokopiarki i drukarki w Opolu Systemy zarz?dzania dokumentami
 
 

znajdź urządzenie adekwatne do Twoich potrzeb

Centrum dokumentowe
Twojej firmy


SHARP MX-C311
Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie oraz archiwizacja dokumentów w jednym miejscu.


Dzięki nowej kompaktowej konstrukcji urzadzenie wielofunkcyjne Sharp MX-C311 zmiesci się nawet w najmniejszym biurze. Wysokie parametry pozwalaja zwiększyć wydajnosć a nowoczesne rozwiazania administracyjne ułatwiaja zdalne zarzadzanie urzadzeniem. Kserokopiarka, drukarka i fax w jednym miejscu!

Praca konsultantów OPOLCAN wspomagana jest przez profesjonalne narzędzia analityczne wykorzystywane przez organizacje wiodące na rynku doradztwa. Należy do nich oprogramowanie PageTelligence, narzędzie stworzone przez firmę Sales and Marketing Solutions International.

Systematyzując dane uzyskane w trakcie audytu umożliwia ono ocenę wydajności procesu przepływu dokumentów, komunikacji między grupami roboczymi, a także wykorzystywanych u klienta urządzeń. Konsultant ma możliwość dokonania szczegółowej inwentaryzacji oraz analizy wartości i kosztów obsługi sprzętu w różnorodnych kategoriach.

Dzięki np. porównaniu zestawienia wysokości nakładów wykonywanych przez poszczególne typy urządzeń z zestawieniem kosztów ich obsługi, może precyzyjnie określić, które z zadań firma powinna wykonywać samodzielnie, a których zlecanie byłoby bardziej opłacalne. Bardzo przydatna jest także analiza kosztów przypadających na poszczególne typy urządzeń. Dzięki niej można określić co  pochłania najwięcej środków: obsługa księgowa, leasing / amortyzacja, materiały eksploatacyjne czy obsługa serwisowa. Zależnie od otrzymanych wyników konsultant jest w stanie zaproponować rozwiązanie najlepsze w danym momencie dla firmy.

Oprogramowanie wspomaga wszystkie etapy analizy na drodze do stworzenia dokumentu końcowego, będącego efektem pracy konsultanta z danym przedsiębiorstwem. Dane formatowane są w postaci tekstowej i graficznej, w znacznym stopniu ułatwiając radzie nadzorczej omówienie dokumentu.
Klient decydując się na wdrożenie ma pełną kontrolę nad jego procesem. Raport wieńczy bowiem proponowany harmonogram wdrażania, w którym precyzyjnie określone są kolejne jego etapy.
W jaki sposób pracujemy?
Obecna sytuacja rynkowa w coraz silniejszym stopniu warunkuje sposób funkcjonowania firmy. Jakże często ceną za utrzymanie konkurencyjności jest zmiana sposobu pracy. W wielu firmach poczciwe kalkulatory czy maszyny do pisania zastały zastąpione przez najprostszy nawet komputer. Pozostaje to w silnym związku z przepływem pracy i dokumentów. Obecnie coraz większy odsetek przedsiębiorstw przyzna, że większość generowanych i przetwarzanych przez nie informacji powstaje w formie cyfrowej. Stąd zmniejsza się w znaczny sposób liczba kopiowanych dokumentów. Wnioskiem będzie zatem wybór spośród technologii, które umożliwią firmie łagodne przejście od natężenia obsługi papierowych dokumentów do wykorzystania zalet płynących z przepływu elektronicznego. Jeżeli jednak w firmie nie ma i raczej (ze względu na specyfikę pracy) nie przewiduje się zastosowania komputerów, z pewnością dobrym wyborem będzie technologia analogowa.
Ile urządzeń i jakiej marki wykorzystuje obecnie firma?
Konkurencja na rynku wymusza oczywiście pewne standardy, jednakże każdy producent wypracował specyficzną dla siebie logikę obsługi urządzenia. Chodzi zatem o to by zminimalizować czas potrzebny pracownikom do uzyskania komfortu pracy z danym urządzeniem. Często to, że prezentuje ono nadzwyczaj wysoki poziom zaawansowania technologicznego nie idzie w parze z łatwością jego obsługi. Należy ocenić co będzie lepsze dla firmy:
  • kolejne urządzenie marki dominującej w przedsiębiorstwie
    (nauka obsługi nie będzie stanowiła szczególnego problemu)

  • urządzenie innej marki
    (jeżeli w znacznym stopniu zwiększy się komfort pracy wtedy warto stopniowo przechodzić do nowych rozwiązań)
Czego tak na prawdę brakuje firmie?
Kierownictwo firmy nie powinno obawiać się zmiany lokalizacji i konfiguracji wykorzystywanego w niej sprzętu. Proszę zwrócić uwagę przykładowy model. Obrazuje on przedsiębiorstwo składające się z dwóch grup roboczych, które w sumie korzystają z trzech urządzeń: cyfrowej kopiarko-drukarki z możliwością doinstalowania opcji faksu oraz wielofunkcyjnego faksu. Właściciel firmy ocenił, że ze względu na rosnącą liczbę zleceń konieczny jest zakup kopiarki. Założenia były słuszne jednak uwzględniały jedynie potrzeby jednej grupy roboczej (rozwiązanie problemu kopiowania).

W takiej sytuacji konsultant zaproponowałby zamianę urządzeń między grupami roboczymi i zakup opcji faksu. W rezultacie osiągnąłby znacznie lepszy współczynnik wykorzystania dostępnych środków, obniżenie wartości inwestycji oraz gotowość na dalszy rozwój firmy.
  do góry strony